Bayern Munchen Drakter

18-19 Bayern Munchen #2 Wagner Borte Fotballdrakter
18-19 Bayern Munchen #20 Gotze Borte Fotballdrakter
18-19 Bayern Munchen #21 Lahm Borte Fotballdrakter
18-19 Bayern Munchen #28 Wriedt Borte Fotballdrakter
Bayern Munchen #1 Neuer Bortedraktsett Fotballdrakter
Bayern Munchen #1 Neuer Grønn Keeper Fotballdrakter